I forrige uke ble 3 500 færre personer sykmeldt av korona. Sammenlignet med toppen som var i uke åtte er dette en nedgang på 78 prosent. Til tross for nedgangen, så har influensaviruset i større grad tatt over. 1300 personer ble sykemeldt av influensa. Det viser de nasjonale tallene fra NAV.

Det totale tallet på koronasmittede var 39 200 personer i den samme uken.

– Selv om antallet med koronarelaterte diagnoser fortsetter å falle og antallet med influensa fortsetter å stige, er det fortsatt langt flere nye sykmeldte med korona enn influensa, sier arbeids- og velferdsdirektør i NAV, Hans Christian Holte.

Selv om langt færre ble sykmeldt av korona i forrige uke, så er fortsatt andelen ganske høy. Totalt 7 600 personer ble registrert hos NAV med sykemelding for koronarelaterte diagnoser.

Den yrkesgruppen med flest nye koronarelaterte tilfeller var innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, og innen elektrisitet, vann og renovasjon.