Det nærmer seg tid for statsbudsjett, og budsjettlekkasjene er i gang.

Søndag kunne Høyre, Venstre og KrF i en pressemelding røpe at det settes av 600 millioner kroner til investeringer på Trønder- og Meråkerbanen på kommende års budsjett.

Regjeringa vil i statsbudsjettet for 2021 følge opp fjorårets startbevilgning og bevilger penger til moderne og miljøvennlige tog og halvtimesfrekvens, heter det i pressemeldingen.

- Nå sikrer vi både økt kapasitet og halvtimesfrekvens for hele Trønderbanen. All mulig usikkerhet som er skapt om hvorvidt regjeringen ville følge opp ambisjonen om to tog i timen på Trønderbanen er nå fjernet, sier stortingsrepresentant Elin Agdestein (H).

Trinnvis utbygging

Regjeringen foreslår at følgende tiltak får finansiering i statsbudsjettet 2021:

- 14 nye miljøvennlige bimodale togsett til Trønder-, Meråker- og Rørosbanen som erstatter gamle dieseltog. De nye hybridtogene har kjøreledning som benyttes på elektrifiserte strekninger og skal gå på mer miljøvennlig Euro6-diesel på ikke-elektrifiserte strekninger

- Elektrifisering av jernbanen i Trøndelag: Det skal bygges anlegg med kjøreledning på Meråkerbanen (Hell-Storlien), Leangen-Stavnebanen og på Trønderbanen mellom Trondheim og Trondheim lufthavn, Værnes

- Elektrifisering av jernbanestrekningene og nye bimodale tog gjør at persontogtrafikken i Trøndelag bli mer klimavennlig.

- Halvtimesrute mellom Melhus og Steinkjer vil bli mulig gjennom infrastrukturtiltak som nå får bevilgning

- Plattformtiltak på stasjoner på Trønderbanen, Meråkerbanen og deler av Rørosbanen som gjør at de nye, miljøvennlige togene kan settes i drift.

Et stykke fram i tid

På ikke-elektrifisert strekninger, der de nye bimodale togene skal gå på diesel, kan det i fremtiden være mulig å bytte til nullutslippsteknologi, for eksempel hydrogen eller batteridrift. Det er lagt til rette for å gjennomføre slike teknologibytter i de nye togene.

I henhold til Byvekstavtalen for Trondheimsområdet skal det utarbeides planer for kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen, med en ambisjon om realisering av to regiontog i timen på strekningen Melhus–Trondheim–Steinkjer. I 2021 settes det av midler til planlegging av nødvendige infrastrukturtiltak for tilbudsforbedringen.

- Med de tiltakene det nå er satt av penger til å gjennomføre, vil det bli mulig å kjøre dobbelt så mange tog mellom Melhus og Steinkjer. Målet er fortsatt at halvtimesavganger skal være på plass i 2024, uttaler Elin Agdestein i pressemeldingen.