Steinkjer kommune vet ikke nøyaktig når de kan starte med vaksineringen, men kommuneoverlege Sunniva Rognerud håper at de kan være klare mandag 4.januar.

– Jeg føler at vi er godt i rute. Siden vi ikke vet nøyaktig antallet vaksiner vi får i første omgang, så er ikke alt planlagt.

Kommunen har ikke fått informasjon om hvor mange vaksinedoser de mottar om gangen, så det er umulig for kommuneoverlegen å si hvor lang tid det vil ta å vaksinere hele befolkningen.

Starter med sykehjem og omsorgsboliger

Vaksineringen starter med de som bor på sykehjem eller omsorgsboliger i kommunen.

– Dette er de enkleste å koordinere siden vi allerede vet hvor de bor. Da vil i første omgang en lege på stedet rekvirere vaksine til beboerne. De blir vaksinert på institusjonen, forteller Rognerud.

Hvilke sykehjem som får de første vaksinedosene avhenger av hvor mange doser Steinkjer får.

– Dette vet jeg mange har meninger om, og jeg tar ansvar for denne prioriteringen. Får vi få doser, så starter vi med et lite sykehjem. Dersom vi får mange, så starter vi med et stort. Dette er informasjon vi er fortalt av vi skal få fem dager før vi får dosene. Da skal vi gjøre denne vurderingen.

Når vaksineringen av alle som ønsker vaksine på sykehjem eller omsorgboliger er ferdig, så skal alle over 85 år vaksineres. Da skjer vaksineringen hos fastlegene.

– Disse vil bli oppringt på forhånd for avtale tidspunkt.

Dermed prioriteres de over 75 år, før de under 65 står for tur.

Så er det personer mellom 18 og 64 år som er definert som i risikogruppen sin tur.

– Etter dette blir det helsepersonell. Dette kan endre seg i takt med smittesituasjonen. Ved økt smitte, så vil helsepersonell rykke frem i køen. Det er en nasjonal avgjørelse.

Etter at helsepersonell er vaksinert, så venter de som er i en samfunnskritisk funksjon.

– Disse har vi lister over. Vi tenker at de som har mange, så kommer vi til å benytte et tilbud hvor helsesykepleierne kommer på arbeidsplassen for å vaksinere. For de mindre bedriftene, så benytter vi Helse og Beredskaps-huset.

Fastlegene oppfordrer de med mindre alvorlige skader om å vente på grunn av trykket som blir på fastlegene.