Kommunedirektøren har nok en gang framlagt forslag om å legge ned skoler i Steinkjers bygder. I løpet av en sommer har årsaken økt fra 50 til 100 mill. kr.

Dere folkevalgte politikere har fått en tung oppgave, ettersom det er dere som skal vedta framtida til bygdene Stod, Ogndal og Henning den 21.sept.

Er det noen av dere som klarer å se mer enn tall i denne saken?

Er det noen av dere som ønsker å bevare bygdesamfunnene, koste hva det koste vil?

Jeg hjelper dere gjerne å tenke, hvis dere ønsker argumenter mot nedleggelse av bygdene i Steinkjer.

Det er av allmenn oppfattelse at skolen er limet i et bygdesamfunn. Dette er udiskutabelt!

I Kvam klarte de å samle sammen nok penger til å berge barnehagen sin. Ikke fordi Kvamsokninger nødvendigvis har alt for mye penger. Men fordi de ser verdien av å beholde et så viktig tjenestetilbud som en barnehage er. Og da valgte de å bruke penger på dette.

100 mill kr. er ca. 4200 kr pr innbygger i Steinkjer. Jeg ofrer gjerne kjøp av nye fjellsko eller en helgetur til Oslo for å være med på å bevare bygdeskolen min. For jeg ser også verdien av å bevare skolen, som en viktig del av bygda mi. Og jeg tror det er mange av dere folkevalgte som også ser den verdien.

Men en kommune drives ikke ved hjelp av en facebook-spleis. En kommune drives av skattepenger og frivillig innsats. Høringssvarene som kom inn i sommer viser at bygdene er sitt ansvar bevisst. Folk er interessert i å bidra til at bygdene skal bestå. Er høyere skatt et spørsmål som heller skulle vært diskutert, enn sparing på lovpålagte og viktige oppgaver? Eller er det andre steiner som kan snues i jakten på inntekter eller innsparinger?

Det er ikke alle som ønsker å flytte til sentrumsnære områder. Mange liker å ha avstand til nabohuset, så man kan gå naken i egen stue, diskutere høylytt med kjerringa, eller spille høy musikk med verandadøra åpen. Det er mange foreldre som setter pris på at 11-åringen ikke blir fristet til å henge på Amfi etter skoletid. Det er mange som setter stor pris på å bo i et lite og oversiktlig samfunn, der alle kjenner alle, og der man vet hvor man har mulighet til å bidra med de ressurser man har. Det er lettere for voksne å la seg inkludere som i små miljø enn store. Barn finner venner der venner er tilgjengelig. Går man i 2.klasse på Egge B, finner man venner i 2.klasse på Egge B, enten vennen bor på Sunnan, Valøy eller Bogen. Og hvor tror dere barnet ønsker å delta på fritidsaktiviteter??? På ganske kort tid frykter jeg at Stod IL består av trimgruppa og økonomigruppa, med et tungt ansvar for å berge økonomien i Stodhallen, som blir stående tom.

Andre langsiktige konsekvenser kan bli manglende tilflytting, utenforskap og ulike samfunnsmessige kostnader som er vanskelig å tallfeste akkurat nå. Kommer unge voksne til å flytte hjem til bygda når skolen er nedlagt? Eller velger de å bosette seg, og betale skatt, i andre kommuner i stedet.

Hva har dere tenkt å gjøre med byggene som står rundt om i bygdene? Har kommunen tenkt å betale husleie på tomme bygg? Regner med det er lån på disse, og leiekontrakter som har bindingstid. På Binde trengs det 4 nye klasserom, ikke en helt ny skole. Kunne bygdefolket satt opp skolebygget, og leid det ut til kommunen? Vi har allerede gjort det med gymsal, skolekjøkken og formingssal.

Alle folkevalgte kan umulig mene at folk og tjenester skal flyttes inn til sentrum. Kan det være en god og langsiktig plan å flytte skolegrenser, for å fylle opp klasserommene på Binde, Henning og Ogndal skole?

I Stod mistet vi grendeskolene i 1952. I Ogndal ble Vålen nedlagt for få år siden, og Henning har fått utvidet kretsen sin med Lerkehaug og deler av Lysheim krets. Er det virkelig bygdene i Steinkjer som må rives opp med rota igjen?

Ukrainakrigen og covid-pandemien koster penger i alle lag av samfunnet. Må vi da betale med nedlagte bygdesamfunn?

I sommer har jeg snakket med fire politiske parti, bl.a. i martnasgata. Både AP, SP, H og Frp lovet meg at de ikke skulle stemme for å legge ned skoler i høstens avstemming.

Jeg krysser fingrene for at dere har ryggrad til å vise at dere er FOLKEvalgte og at dere klarer å tenke litt mer helhetlig og langsiktig enn det kommunedirektøren har klart i sitt regnestykke. Jeg heier på fornuften og samfunnsansvaret som ligger i hjertet på dere folkevalgte.