Signe H. har sendt oss dette bildet fra 1878, og hun lurer på om det er noen av Steinkjer-Avisas lesere som kan hjelpe henne å finne ut hvem de som er avbildet er.

Hun skriver følgende:

"Bildet ble ble tatt på Haugum, Røra/Straumen sommeren 1878. Det viser jenteklassen ved Nordre Trondhjems Amtsskole. Lærerene Hans Konrad Foosnæs og Ola Five står bakerst. Helt forrest sitter tre jenter som virker litt yngre enn de øvrige elevene. Jeg har mistanke om at de er døtrene til lensmann Peder Tønder, som bodde på Haugum før han fikk bygd egne hus på Fagerbakken på Sakshaug. Han hadde to døtre med Severine Bergithe Farstad fra Kristiansund, men hun døde 21 år gammel, fire dager etter at datter nr to var født. Hun fikk navnet Severine, etter sin mor. Den eldste var oppkalt etter mormora i Kristiansund, Dorthea. Da Peder Tønder i 1872 giftet seg med Hilda Berg fra Trondheim, var jentene 6 og 7 år gamle. i 1873 fikk de dattera Eline Marie (oppkalt etter Hildas mor i Trondheim).

Og jeg lurer på om hun er den yngste jenta på bildet. Så har det undret meg at damen som sitter bak jentene virker noe eldre enn de øvrige på bildet. Kan hun være Hilda Berg Tønder? Hun hadde født to jenter til: Signe i 1875 og Barbro Susanne i 1876. (Disse to forsvant i ei båtulykke ved Straumen i 1892, og ble aldri funnet!) Et lite år etter at dette bildet ble tatt (mai 1879), døde Hilda Berg Tønder av tæring. Peder Tønder giftet seg ikke på nytt. Han virket som lensmann på Inderøy, og bodde på Fagerbakken. Han døde 4. april 1913

.Jeg skulle likt å finne ut om min mistanke stemmer: Er dette Hilda Berg, med jentene Dorthea Tønder (1865), Severine Tønder (1866) og Eline Marie Tønder (1873)?

Når det kommer til elevene, så finnes det ei minnebok som avslører en rekke navn. Fire av jentene tror jeg jeg har plassert, men det skulle vært artig dersom noen kunne kjenne igjen ei bestemor eller oldemor! Mi oldemor Anne Olava Haugan, som ble gift med Peter Andreas Jørgensen Agle er med på bildet. Hun holder "mistenkte" Hilda Berg i hånda. Oldemor ble også bare 21 år gammel. Hun døde i barsel i 1882... Da var min morfar Jørund Agle knappe to år gammel. Elise Jørgensdatter Agle (gift Naustvoll) var søstera til min oldefar Peter Andreas Agle.

De som skrev i minneboka hennes var:

Marie Sofie Holme, f.12.05.1858

Julie Mære f. 01.09.1856

Anne Olava Haugan, f. 1861

Ingeborg Elise Kjelaas, f. 08.11.1860

Iverine Kristine Roel, f. 15.06.1856

Gurine Dahlum, f. 28.12.1858

Oline Loraas, f.12.03.1863

Karen Anna Bådsnæs, f. 10.03.1860

Grete Salberg, f. 25.03.1861

Elisabeth Lindbergaunet, f.29.12.1859

Sigrid Hass/ Hoff/ Koss (?) f.19.04.1860

Augusta Larsson, f.06.01.1857

Emelie Berntine, f. 22.04.1861

Elen Margrethe Nøvig, f. 07.09.1861

Thea Jørgine Olsen Udvorden, Fladanger, f. 16.12.1856

Kristin Sandberg

Nella Karoline Sidder

Sammen med minnebokas eier, blir det tilsammen 18 jenter. Et par av de på bildet har altså ikke skrevet i boka. Jeg har mistanke om at ei av dem var Anne Gurine Sakariasdatter Indgjerd, født november 1855, som jeg tror står midt på bakerste rad.

Hvis du har opplysninger om noen på bildet, kan du sende det til signehegg@hotmail.com