Steinkjer kommune sendte torsdag formiddag ut en pressemelding om at kommuneoverlegen i Steinkjer har fastsatt lokal forskrift om fritak fra smittekarantene for elever og studenter over 18 år i Steinkjer kommune.

Bakgrunnen er at nasjonal forskrift skiller mellom personer over og under 18 år når det kommer til krav om smittekarantene. Personer under 18 år fritas fra 16. august for smittekarantene gjennom nasjonal forskrift, mens de over 18 år ikke er fritatt. Kommuneoverlegene gis imidlertid myndighet til å vedta lokal forskrift om fritak også for personer over 18 år.

Formålet med den lokale forskriften er at barn og unge skal ha en mest mulig normal hverdag med ordinære barnehage- og skoletilbud.

Fritaket gjelder for elever og studenter over 18 år i opplærings- og utdanningsvirksomheter i Steinkjer kommune, forutsatt at de gjennomfører testing i samsvar med kommunens retningslinjer.

Fritaket gjelder ikke for elever som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede- disse må i karantene på ordinært vis.

Dersom testing jfr. kommunens retningslinjer ikke blir gjennomført, må hele karanteneperioden gjennomføres.

Lokal forskrift trer i kraft ved midnatt natt til mandag 16.08.21.