Elevene i Malm og Folla fikk «Vænnebænka» av Lions club