Elevene følges nå over den smale veien på Binde der trailersjåfører og andre ofte kjører mer enn 80 km/t