– Vi synes at det er spennende å bidra med å bygge Steinkjer.

I 2018 overtok Damir Momic (33) som daglig leder for elektrikerbedriften Elman Steinkjer AS. Tre år senere, i 2021, omsatte bedriften for over 45 millioner kroner, noe som ga et rekordhøyt årsresultat.

Med 5 366 000 millioner kroner i inntekt etter skatt, så kan bedriften sette penger i banken og forberede seg på fremtiden.

– Vi har hatt en vanvittig utvikling siden 2018. Vi har blitt flere ansatte og økt omsetningen. I tillegg til å fortsatt holde på med privatmarkedet, så har vi blitt gode på større prosjekt som Steinkjer barneskole, O2-huset og Kulturhuset. Det er artig å kunne sette navnet sitt på signalbyggene i byen.

Da han tok over hadde de 16 ansatte, nå antallet økt til 33 som går inn og ut gjennom dørene på lokalene deres på Sørsileiret. Og etter sommeren blir de 40.

Momic har selv erfaring fra å ha vært elektriker før han startet i administrasjonen.

– Jeg tror det var veldig viktig. Jeg bestemte meg tidlig for at jeg skal prøve å være den lederen som jeg selv ville hatt. Jeg vet hvordan det er å være montør, og vet hvordan jeg selv ville hatt det dersom jeg var ansatt.

Inntekten har skutt i været

Driftsinntekten på 45 526 000 i fjor er over tolv millioner høyere enn da Momic overtok bedriften. Når de i tillegg betalte mindre i varekostnad og hadde lavere lønnskostnader, så sier det seg selv at det havner mer penger i banken.

– Vi hadde mindre overtid og en mer effektiv drift. i Tillegg så hadde noen langtidssykmeldinger som er årsaken til lavere lønnskostnader. Når vi blir færre, så har guttene motivasjonen til å stå på litt ekstra for å arbeide inn det tapte.

Materialkostnaden har steget globalt, men det hos Elman har de skapt metoder for å unngå de verste prisene. De forhåndsbestiller varer når markedet tillater det.

– Vi kjøper inn varer før prisstigningene. Prisoppgangene blir varslet, derfor ha vi kunnet vært bevisst på det. Men vi har jo gått på smeller med dette tidligere, men vi har lært av smellene.

Den sosiale nøkkelen

Han understreker at dette er ikke noe han har fått til en og alene, men at de ansatte er skikkelig gode. Han tror at nøkkelen er å holde de ansatte glade og fornøyde.

– Vi har stort fokus på arbeidsmiljøet, det tror jeg at er nøkkelen til mye. Vi har et miljø hvor vi er kompiser og kollegaer. Da er det viktig at vi klarer å skille at når vi er på jobb, så er vi på jobb. Men så finner vi på mye sammen etter arbeid. VI skal blant annet ha en blåtur i høst.

En nøkkel for bedriften har vært at de har satset mer på større prosjekt. I løpet av høsten har de fått anbudet på Holmen lakseslakteri i Sortland. En kontrakt på 83 og en halv million.

Selv om disse store prosjektene er gode penger for en bedrift, så kan også slike prosjekter ha en bakside.

– Risikoen for å gjøre feil blir jo større. Hvis man regner feil i kostnadsberegningen, så blir konsekvensene større. Det er mer overkommelig å tape noen tusen hos en privatkunde enn å tape prosenter på en storjobb. Prosentregning kan bli farlig i et slikt tilfelle.

Han understreker at noe av overskuddet i 2021 blir tatt inn som verdier i bedriften, slik at de er rustet dersom det skulle komme dårligere tider.