Vegtrafikksentralen melder om at E6 er stengt ved Kvam, derfor er det omgjøring om F.v. 763 om Stod.