Etter konkursen i Fosdalens bergverk i 1989, gikk det et par år før en gruppering med Svein Ivar Larsen i spissen ble eiere av bygget. Beitstadfjorden Eiendom AS kjøpte eiendommen i 1999. I 2002 ble det solgt til Fosdalen byggutvikling AS., med blant annet Per-Odd Elnan og Erling Sjømark på eiersiden.

Med på salget fulgte blant annet en gruvemodell, gruvearkiver, flere årganger av bergverkets publikasjon «Salva», og en del annet utstyr som ble brukt i gruvedriften. Nå donerer eierne dette til det kommunalt eide selskapet, Bergmannsparken AS.

– Etter initiativ fra daglig leder Kjell Haugan i Bergmannsparken AS hadde vi et møte med Haugan, kommunedirektør Bjørn Kalmar Aasland og kultursjef Leif Terje Nilsen . Der sa vi oss villige til å gi bort det som har med gruvedrifta å gjøre. Alt dette tilhører jo gruva, og når det nå etableres et eget rom oppe i Bergmannsparken til dette, mener vi at det riktig å gjøre dette nå, sier Per-Odd Elnan.

– Selv om det blir Bergmannsparken AS som blir eiere, er vi helt avhengige av at frivilligheten gjennom Fosdalsgruvas venner stiller opp og gjøre det meste av jobben med flytting og innredning av Lampbua, sier Kjell Haugan.

Haugan tok over som daglig leder av Bergmannsparken AS 1. juni.

For å kunne flytte den store gruvemodellen har Bergmannsparken og Fosdalsgruvas venner alliert seg med Egge museum og Stiklestad nasjonale kultursenter.

– De bidrar med sin kunnskap, slik at flytting og forholdene i Lampbua blir best mulig, sier Geir Wannebo i Fosdalsgruvas venner.

– Vi har en drøm å få gjennomført flyttingen før «Eplene i Messehagen» i september. Likevel er det aller viktigste at dette blir gjort på en ordentlig og sikker måte, sier Haugan.

– Den dagen det åpnes for publikum, vil vi være blant de første besøkende. Dette r jeg sikker på vil bli bra, sier Erling Sjømark.

Elnan, Sjømark og de andre eierne har planer om å gjøre servicekontoret om til leiligheter, etter at kommunen flytter ut i 2024.

– Bygget er fra begynnelsen på 50-tallet, og det er i meget god stand. Det var slik da bergverket bygde noe, det skulle vare i 100 år og det ble ikke spart på noe. Dette er også mye av grunnen til at det meste av gruveutstyret som er igjen her, er meget godt bevart, sier Per-Odd Elnan.