"I 2012 ble to skoler i Steinkjer kommune nedlagt og mange penger «spart» hevdes det fra rådhuset. Ble konsekvensen den gang høyere lærertetthet og nye lærebøker på de andre skolene i åra etterpå? Svaret er: NEI! Det har i år etter år bare blitt mindre og mindre ressurser pr. «normalelev». Nå er det forslag om å legge ned tre nye skoler. Tror vi som jobber på de «bevarte» skolene at nå vil «belønninga» være at det årlig overføres 10 millioner kroner ekstra til læremidler og høyere tetthet av pedagoger og andre viktige ansatte? Svaret er NEI! Det tror vi faktisk ikke på. Dette er både utmattende og veldig demotiverende. Vi tror ikke på eventyr om gull og grønne skoger!

Undrer meg på hva og hvem politikerne tror på, og lytter til denne gangen? De må i hvert fall ikke tro at det er gratis å sprenge inn enda flere elever på skoler der den nasjonale normen for lærertetthet allerede er overskredet. Lærerflukten i Steinkjer har allerede starta. Den virkelig store oppgaven nå, er å skape optimisme og arbeidslyst hos alle ansatte i skole og SFO. Hvordan den oppgaven skal løses skulle kanskje også ha vært «utreda»..?"