Denne saken ble først publisert i april 2020

1. mars 2017 ble det første spadetaket på Fv. 17/Fv720-prosjektet tatt på Solbakken på Solberg i Beitstad. 2. april 2020 kjørte de første bilene på de nye vegene. Til nå er det brukt 1,5 milliarder kroner av budsjettet på 1,7 milliarder. De siste 200 millionene skal brukes til ny veg fra Østvik til Jåddåren.

Prosjektet som nå er åpnet for trafikk består til sammen av cirka 14,5 kilometer med ny veg, hvorav 8,5 kilometer ny Fv. 17 fra Østvik til Sprova på sør- og vestsida av Hjellbotn, inkludert ny bru over Beitstadsundet, og 6 kilometer ny fv. 720 fra Strømnes til Malm sentrum.