Det er Dampsaga Kulturhus som administrerer utleie av sal/scener på Steinkjer samfunnshus, og alt av billettsalg foregår via Dampsaga.no. Eller på telefon: 74 60 08 27. Steinkjer skal som kjent få et nytt kulturhus. Det skal være ferdig i juni 2023. Det nyrenoverte samfunnshuset på torget er en del av kulturhuset.

Mange vil leie der

Steinkjer Seniorforum er en av flere lag og organisasjoner som har leid Festsalen flere ganger etter at den ble tatt i bruk etter sommeren.
- Torsdag 28. oktober blir det foredrag med Audun Myskja. Han er en profilert foredragsholder som kommer til Steinkjer - etter at tilsvarende arrangement ble avlyst på grunn av koronaen i januar i år, sier Jan Foosnæs, som er leder i Steinkjer seniorforum.

- Audun Myskja har sett moderne nordmenn overveldes av slitenhet og uro. Han gjenkjenner noen klare trekk ved dem som beholder både ro og helse. Han er overlege med doktorgrad i musikkbasert miljøbehandling ved demens og fagveileder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg ved Nord Universitet Røstad, Levanger.

Myskja er en profilert foredragsholder, musiker og forfatter av mer enn 20 fagbøker, inkludert «Ungdomskilden», «Jeg skulle sagt jeg elsker deg» og «Kunsten å finne ro».
- Han er opptatt av mestringsmedisin – å gi gode verktøy til helse og vekst for alle uavhengig av alder og funksjonsnivå. Vi gleder oss til et foredrag mettet med kunnskap, musikk og inspirasjon. Nå håper vi det er mange andre som har lyst til å høre Myskja fortelle, sier Foosnæs.

Steinkjer samfunnshus

Steinkjer samfunnshus er totalrenovert og hadde offisiell åpning 27. august 2021. Huset inneholder Festsalen, Lillesalen og Klubbscenen. Og ikke minst inneholder det nyrenoverte samfunnshuset Kulturskolen i Steinkjer, Ungdomstjenesten og Steinkjer Aktivitetssentret.

Festsalen

Festsalen er et stort lokale i 2. etasje på samfunnshuset. Festsalen kan brukes til både selskap, konsert/forestilling, møter, øvinger og kurs/konferansevirksomhet. Lokalet har en liten scene. Det er mulig å møblere salen på ulike måter. Lokalet har en flott beliggenhet i 2. etasje med store vindusflater ut mot Steinkjer torg.
Lokalet har tilstøtende kjøkken med fasiliteter for anretning/servering, samt bar i entré utenfor lokalet som kan brukes til egen drift. Ved salg av alkohol må leietager ha egen mobil skjenkebevilling. Det er også mulig å bestille bevertning via huset. Det er 120 - 230 sitteplasser der.

Klubbscenen

Klubbscenen (den gamle kinosalen) er restaurert i sin opprinnelige flotte drakt - og er et flott lokale for konserter, forestillinger, øvinger og møter. Det er mulig å ha både bord og stoler der, og lokaler har også en bar med tilhørende minikjøkken - som kan brukes til salg på egne arrangementer. Sceneområdet er på hele 165 m2.
Ved salg av alkohol må leietaker ha egen mobil skjenkebevilling. Det er også mulig å bestille bevertning via huset. Antall sitteplasser er fra 130 – 220.

Lillesalen

Lillesalen er et lyst og flott møtelokale i 2. etasje med et stort vindu mot Steinkjer torg. Det er godt egnet for mindre møter og ulike øvinger. Lokalet har Teams-oppsett og AV-utstyr. Antall sitteplasser er fra 24 - 66, avhengig av om man sitter ved bord eller ikke, og hvilke type bord.