«Når der ingen kamp er, vindes ingen seier»

Fredrikke Marie Qvam 1861

Det er så ufattelig stille fra administrasjon og den politiske arenaen. Ingen lange innlegg i avisene fra direktøren der det manes til å kutte, legge ned eldreomsorgsplasser, skoler og si opp ansatte for å satse i Sentrum.

En økonomiplan som er vedtatt og det ikke er avsatt penger til, er ikke en plan som kan realiseres. Steinkjer kommune har masse planer i sine skuffer uten at det finnes midler til å realiseres planene.

Når administrasjonen fremstiller dette som vedtatt og må realiseres, blir det feil.

Det skjer ting underveis som vil forandre planene og økonomien vil være det avgjøre, pluss den politiske vilje.

Det er så stille at vi nesten ikke tør å puste. Hva skjer? Vi håper at det jobbes med å flytte og finne penger, slik at kommunen blir bra å bo i for oss alle.

Vi hadde håpet på folkemøter, noe som ble lovet oss. Det avholdes Bolyst-møter med inviterte gjester, men hvor kan vi alle møtes?

Det legges ned et ufattelig arbeid for tiden, for å bevise at det er liv og aktivitet rundt omkring i grendene.

Har vi kommet dit at det skal bevises at vi yter til fellesskapet for å kunne få en del av kaka???

Trodde ikke det var slik i 2022: At vi må yte for så kreve.

Det vi vet er at barneantallet går ned, vi eldre blir ikke flere (liten tilflytting av eldre til kommunen), men vi blir ett år eldre for hvert år vi som alle andre i kommunen. Men med oss eldre er det en ukjent faktor, hvor mange dør før vi kan beskrives som eldre som trenger bistand fra kommunen?

Vi vet også at det går godt for kommunen. Svært godt, stort overskudd, både med skatt og tilskudd fra Staten.

Dette ønskes ikke, vil ikke benyttes til tjenester til barn og eldre.

Det sies at det er usikkert om denne tilgangen vil komme i årene fremover.

Ja, det kan være sannhet, men alltid vil det være usikkerhet knyttet til inntektene i kommende år. Hvor stor blir skatteinntektene, hvor mye vil staten bevilge til kommunen osv. Denne usikkerheten har alltid vært der.

Media har etterlyst en god pedagog for å forklare oss denne strukturdebatten som er nå, med en bankbok som stadige blir fetere.

Den pedagogen finner vi ikke pr. i dag på Rådhuset. Vi makter ikke å forstå, mulig vi har litt vanskelig for å forstå argumentene og forklaringene som gis oss. Er det oss eller formidlerens problem?

Hva er et budsjett? Et budsjett er den pengesum som hver enkelt etat har å drive for i det kommende året. Legges budsjettet så stramt at alle vet at ingen etat vil komme i balanse med dette. Da blir det anerkjent å si at dette går ikke. Etaten måtte bruker mer enn budsjettert.

Etter å strimet Bolystmøtet i Kvam, ser jeg en direktør som slår om seg med statistikk.

Er statistikk sannhet? Tall lyver ikke, men fremtidige tall vil være heftet med flere ukjente faktorer. Det kalles sannsynlighetsstatistikk, men det er ikke fakta.

Når det legges fram som om dette er sannhet og at handling må rettes etter dette, blir vi litt redde.

I bygdene drives mye primærnæring, gårder og eiendommer overdras til neste generasjon. Dette går over år, i en bygd kan dette skje over flere ti år. Veksten skjer ikke så raskt som i et byggefelt. Derfor skjer det en økning av barnetallet gradvis. Hvis da ikke nye etablerere i bygdene skremmes vekk?

Admirasjonen ønsker at vi alle skal sitter i samme båt med samme mål. Det er ikke dem og oss, sies det.

Jeg tror ikke jeg ønsker å være med i den båten som driver til store boenheter for oss eldre. Med barn fra bygdene som deles opp og fordeles på ulike skoler i sentrum.

Kjempere for bygdene beskrives som lite konstruktive, vi ønsker jo bare å bevare det eksisterende. Vi ser ikke utviklingsmuligheter.

Hva er det som er galt med oss som ønsker å få ta del i det offentlige tjenestetilbudet i vår nærhet? Vi ønsker at våre barn skal ha en oppvekst i sitt nærmiljø. At vi eldre skal få mulighet til å tilbringe vår alderdom i det bygdesamfunn vi har så kjært.

Ser vi oss rundt i andre kommuner, ser vi også en desentralisert skolestruktur. Hvorfor ønsker/ vil ikke Steinkjer kommune dette?

Det ropes ulv, ulv. Men som i eventyret der gjeteren ropte ulv uten fare, slik blir det med oss også. Vi tror ikke på det. Som det fremstår nå er det ingen krise i økonomien i Steinkjer kommune, men et ønske om å forandre kommunen til et annerledes samfunn. Ved å satse mer i sentrum med kulturbygg, store skoler og med store enheter for oss eldre.

Er det dette vi ønsker, var det dette vi stemte for ved siste kommunevalget???