Gå til sidens hovedinnhold

Det her er helt vanlig og veldig urettferdig!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Trønderdebatt)

Naboen min er alenemor og har en sønn som vil flytte hjemmefra, men som ikke greier å skaffe pengene banken krever som egenandel for å få lån. Han må derfor leie seg en leilighet.

Jeg har penger på bok, og kjøper leilighet til min sønn - han betaler selvsagt leie til meg, men han eier selv og får selv gevinsten av et sterkt boligmarked. Det her er helt vanlig og veldig urettferdig! I Norge i dag er eiendom en av de smarteste investeringene du kan gjøre.

Men denne muligheten er avhengig av at du har ressurssterke foreldre, som hjelper deg inn i boligmarkedet. Dette strider mot alt vi i Arbeiderpartiet tror på, og det er viktig at vi gjør en innsats her.

Husbankens virkemidler må styrkes og rettes mot å få førstegangsetablerere inn på boligmarkedet. Dette kan godt løses gjennom nye Ungbo-prosjekter. Det må også rettes konkrete virkemidler mot at folk kan gå fra å leie bolig til å eie bolig.

Trøndelag Arbeiderparti mener at det følger av dette at den til enhver tid sittende norske regjering må jobbe for å garantere alle innbyggerne rett til bolig. Denne rettigheten eksisterer ikke i dag. I vakuumet etterlatt av en for passiv stat har boliginvestorer sett sitt snitt og har i for stor grad har fått styre boligpolitikken og boligmarkedet.

En boligpolitikk basert på utbyggernes behov for profitt og ikke menneskers rett til trygghet og sikkerhet vil fortsette å forsterke det allerede økende klasseskillet mellom de som eier og de som leier bolig i dag. Dette kan ikke Arbeiderpartiet akseptere.

Det er på tide at politikere igjen tar en aktiv rolle i boligpolitikken gjennom boligbygging og som regulerende myndighet. Vi er nødt til å gjøre det lettere for unge og lavinntektsfamilier å få tilgang til lån og moderate boligpriser. Private boliginvestorer kan ikke lenger få fritt spillerom i byutvikling og boligutbygging.


Kommentarer til denne saken