Gå til sidens hovedinnhold

Det gikk tog til Bogen i Steinkjer "før i tia"

Det er bare så vidt restene igjen av det 2,2 km lange jernbanesporet som gikk fra Steinkjer sentrum til Bogakaia i Bogen. Arbeidet med å bygge jernbanesporet startet ca. 15 år etter at jernbanen kom til Steinkjer i 1905. Da var arbeidet med Hell-Sunnanbanen ferdig.

Det var i 1927 at jernbanesporet, som tok av fra Nordlandsbanen mot vest på Nordsia i Steinkjer, åpnet. Jernbanesporet gikk da langs daværende fjordkant nedenfor bebyggelsen i Gamle kongeveg. Jernbanen ble bygd fordi det ble etablert en ny dypvannskai i Bogen. Eggebogen eksporthavn, het den. Kilde: Steinkjerleksikonet.

Byen ble endret

For 100 år siden gikk sjøkanten helt opp til Steinkjer stasjon på Sørsia - og nesten helt opp til Gamle Kongeveg på Nordsia. Hele Sør- og Nordsileiret har blitt mudret opp gjennom årene.
Ifølge Steinkjerleksikontet kostet det 139.200 kroner å bygge det 2,2 km lange jernbanesporet ut til Bogen. Teknisk ble det ansett som et greit og enkelt anlegg. Ut fra hovedbanen ble sporet anlagt på en oppfylling som gradvis ble nivellert ut slik at sporet praktisk talt gikk i fjæresteinene utover Bogen. Det ble bygd en undergang for å slippe gjennom annen trafikk langs vestsida av hovedsporet. Etter hvert som sporet ble inkludert av bebyggelse og veinett ble det anlagt flere plankryss. Sporets beliggenhet gjorde det heller ikke nødvendig med store grunnervervelser.

Kaia lå ved Brygga

Det var i 1916 at bystyret i Steinkjer bestemte at det skulle bygges nytt havneanlegg i Bogen. Det var sannsynligvis et viktig argument overfor jernbanemyndighetene - at det måtte bygges et jernbanespor utover til Bogen. Da jernbanen kom til Steinkjer i 1905, ble nemlig bryggen langs elva - der boligkomplekset Brygga står i dag, avskåret fra å kunne ta imot båter. Årsaken til det var jernbanebrua som ble bygd over elva. Derfor ble havnespørsmålet en del av jernbaneutbyggingen.

Måtte ha dypvannskai

Det ble bygd ei ny havn på Sørsia, men beliggenheten i elva og dybdeforholdene gjorde at havna kun kunne ta imot mindre skip. Det førte til at byen måtte ha en dypere havn et sted - og Bogen ble tidlig utpekt som det mest hensiktsmessige stedet. Allerede ved planleggingen av hovedjernbanen gjennom Steinkjer by, var sidesporet til Bogen med i fõrarbeidet, men under stortingsbehandlingen den 5. juni 1900 ble byggingen av sidelinjen utsatt. Tross gode intensjoner og gjentatte behandlinger skulle det gå 25 år før dypvannskaia og jernbanesporet langs Eggebogen ble bygd.

Forsvant i 2003

Sommeren 2003 forsvant det meste av restene av jernbanesporet utover til Bogen. Det skjedde i forbindelse med byggingen av E6 gjennom Steinkjer. Men fortsatt finnes det rester av jernbanesportet ved båthavna i Bogen.

Les også

Amerika i Steinkjer

Les også

Snø og vind hindrer aldri Aina og Renate i å bade. Se mange bilder

Kommentarer til denne saken