- Det er tussig, men vi må bare gjøre det beste ut av det