(Trønderdebatt)

Grunnen til at jeg involverte meg i arbeidet med å berge anlegget til Nortura i Steinkjer er at jeg husker det formidable arbeidet Omstillingsorganisasjonen, først under ledelse av Kristian Wibe og senere Marvin Wiseth, samt Steinkjer Næringsselskap under daværnde leder Torbjørn Wekre, samt daværende fabrikksjef Stig Hegdahl, utførte.

Det forretningskonseptet de den gang la fram for konsernledelsen og styret i Nortura førte til at anlegget i Steinkjer ble ombygd og modernisert, samt at kjøttskjærerlinja ble utvidet til det dobbelte. Selv fikk jeg kritikk fra politiske motstandere for at jeg var med på å bruke av Omstillingsorganisasjonens midler til dette arbeidet.

Les også

Nortura: Spørsmål til konsernstyret og konsernledelsen

Da de ansatte på Nortura den 4. september fikk en omtale i Trønder-Avisa ble jeg direkte skuffet over uttalelsene fra ordføreren i Steinkjer og sjokkert over det leder for Trøndelag Bondelag sa. Dette skrev jeg om i mitt første innlegg om saken.

Ordføreren har siden skiftet mening og går selv i spissen for at vi skal bli informert om det som foregår. Takk Anne Berit Lein for at du har snudd. Jeg ser at du har fått med deg både kommunestyret, Innherred Regionråd og Fylkeskommunen i dette spørsmålet. Jeg vet at det er ansatte som er bosatt i minst fire av de fem kommunene i regionrådet.. Hva med inntektene av kommunens andel av trukket skatt dersom ansatte må slutte? Dersom det fører til nedgang i befolkningen i kommunen, hva med reduksjonen av statlige overføreinger?

For Inderøy kan det bli enda mer dramatisk dersom Biosirk i Mosvika må redusere sin virksomhet på grunn av at avfallet fra skjæringa blir redusert dramarisk? Må de redusere sin virksomhet med oppsigelse av ansatte? Må de slutte med sin virksomhet på grunn av dårlig lønnsomhet?

Les også

Situasjonen på Norturaanlegget på Steinkjer er et bevis på at økonomien til den norske bonden påvirker arbeidsplasser og utvikling i hele landet

I begynnelsen av 2018 ble kjøttskjæreravdelingen på nytt vurdert, men konsernledelsen og styret fant den gangen ut at kjøttskjærerlinja og pakkeavdelingen skulle fortsette i Steinkjer. For meg ser det ut som om en østlandsdominert konsernledelse stadig vil ha omkamp om dette. Som økonom vet jeg at svaret som en vil ha, er basert på parameter/premisser eller forutsetninger som ligger til grunn for beregningene. Forresten, en behøver ikke være økonom for å forstå dette.

Jeg har også fulgt med hva nestleder i Trøndelag Bondelag og kretsleder i Nortura-krets Steinkjer har skrevet. Dersom det de skriver er holdningene til medlemmene i Trøndelag Bondelag, har jeg bare to ord som dekker det: Skremmende – nifst. Jeg har alltid ment at vi som bor i Trøndelag, og hele Norge for den saks skyld, har et samfunnsansvar, ikke bare for dagen i dag, men også for framtida!

Jeg tillot meg også, i et innlegg, å stille noen spørsmål til Norturas ledelse, og fikk svar fra Norturas kommunikasjonsdirektør. Hans svar ble for meg, dessverre for han, et «God dag mann - økseskaft»-svar. Han viste til Parisavtalen, EUs regelverk og nasjonale bestemmelser. Alt dette er jeg klar over, men kan fortelle kommunikasjonsdirektøren at jeg ser på EUs taksonomi for bærekraftig utvikling som et verktøy eller redskap som skal brukes av de som skal klassifisere om produktet som leveres er framstilt på en klimavennlig måte. Essensen i hans svar var at «Nortura skal kutte klimagassutslipp fra vei med 80 prosent» innen 2030. Ikke et ord om hvordan det skal gjennomføres.

Jeg kan fortelle at dersom skjære- og pakkeavdelinga i Steinkjer blir nedlagt, så må transporten fra Steinkjer økes med to tungtransportbiler hver dag for å transportere griseslaktene ned til Tønsberg. Klimavennlig?

Hvorfor ikke utvide anlegget i Steinkjer til å kunne skjære ned all gris som slaktes? Hvorfor ikke gjøre anlegget i Steinkjer til en distribusjonssentral? Det vil i mitt hode, bli mindre transport for varene som skal distribueres til kundene i Møre, Trøndelag og Nord-Norge fra Steinkjer, enn at ubeskåret gris skal først ned til Tønsberg, før produktene sendes nordover igjen.

Jeg spurte i mitt første innlegg om Sp var garantister for regionale arbeidsplasser, noe de sa i valgkampen. Jeg håper det er tilfelle, også i denne saken. I mitt hode er det, for Innherred, minst 79 ganger mer verdifullt å berge og utvide anlegget i Steinkjer, enn å gjenåpne en to-tre lensmannskontor.

Les også

I Nortura-saken får den banale retorikken mot sentralisering et brutalt møte med den kompliserte virkeligheten