Det sier Marianne Vollen, som har ledet arbeidet med planleggingen og gjennomføringen av massevaksineringen på Helse- og beredskapshuset i Steinkjer.


- Vi er i god rute. Vi vaksinerte 744 personer på onsdag, hvorav 361 i aldersgruppen 18-24 år. I ukene 29, 30 og 31 går vi over til å vaksinere onsdag, torsdag og fredag på dagtid, sier Marianne Vollen.
I uke 29 skal de vaksinere i overkant av 1.550.
- Forhåpentligvis blir det noe lignende antall de neste ukene. Vi ser imidlertid at det er mer utfordrende å få tak i folk, men med god innsats fra vårt innkallingspersonell håper vi å klare å fylle timene. Alternativet kan bli som i andre kommuner, at vi gir muligheter for å melde seg for ledige timer. Foreløpig er det ikke sånn.