(Trønderdebatt)

Debatten om kjønnspoeng har tatt en overraskende vending, etter at det ble kjent at en student innrømmer å ha byttet juridisk kjønn for å få kjønnspoeng ved opptak på høyere utdanning.

Noen bruker dette som et argument for at det ikke bør være enkelt eller i det hele tatt mulig å skifte juridisk kjønn. Jeg mener det snarere er enda et argument for hvorfor kjønnspoeng er en dårlig idé.

Det er en dårlig idé å gi mennesker fordeler ut fra faktorer som kjønn, etnisitet, legning eller geografi. Mennesker bør vurderes ut fra personlige egenskaper og ha like rettigheter og muligheter, uavhengig av faktorer en ikke kan gjøre noe med.

Dette må ikke forstås som at kjønnsbalanse er uviktig. Tvert imot: Lærere, psykologer og helsesykepleiere er gode eksempler på yrker der kjønnsbalanse er viktig. Barn har godt av å møte forbilder av alle former, farger og kjønn, og disse faktorene kan også ha betydning for tillit og relasjonsbygging når vi søker helsehjelp.

Derfor er det uten tvil et problem at vi i Norge nesten ikke utdanner noen mannlige psykologer, for eksempel. Dette problemet bør avhjelpes på andre måter enn kvotering, og den jobben starter lenge før vi begynner å søke studier på VG3.

Allerede tidlig i skoleløpet scorer jentene bedre i lesing, skriving og regning, og forskjellene øker gjennom grunnskolen. I tiendeklasse scorer jentene bedre i alle fag, utenom i kroppsøving. Dette er selvfølgelig ikke fordi gutter er dummere enn jenter, men fordi skolen ikke er tilpasset guttene. Dette har naturlig nok stor betydning for motivasjon i skoleløpet, og for hvilke muligheter en har for videre utdanning etter skolen.

Alle bør ha de samme mulighetene til å gjøre det bra på skolen, uavhengig av kjønn. Lærerutdanningene må øke bevisstheten rundt kjønnsforskjeller i skolen, slik at undervisningen kan tilpasses guttene bedre, og det må jobbes aktivt for å bedre kjønnsbalansen i yrker som lærere og helsesykepleiere.

En kan også se for seg mentor- og rekrutteringsprogrammer og egne stipender i regi av skolene som mulige tiltak for å bedre kjønnsbalansen ved studieretningene som har behov for det.

På en rekke studier er det i dag en utfordring at det kreves vanvittig høye karakterer og mange tilleggspoeng for å komme inn. Kjønnspoeng kommer på toppen av dette. Det er uheldig, og bør ryddes opp i.

Utdanningssystemet belønner altså de som orker og har ressurser til å bruke lang tid på å ta opp fag etter videregående. Har en allerede brukt et par år på å forbedre karakterer og samle tilleggspoeng, kan jeg godt forstå at det frister å bytte juridisk kjønn for å være sikker på å komme inn på drømmestudiet.

Det er ikke hvor lett det er å skifte juridisk kjønn vi bør diskutere nå. Vi bør vurdere å la universitetene innføre opptaksprøver og forhåndssamtaler for å vurdere sine søkere, i tillegg til karakterer. Sannsynligvis bør vi også forenkle systemet gjennom for eksempel å fjerne noen tilleggspoeng og kanskje redusere muligheten til å ta opp fag gjentatte ganger.