– I dag har de trent på manøvrering.

Tirsdag og onsdag denne uken kan man legge merke til at Forsvaret trener ved Giskås Skytefelt i Ogndal. Presse- og informasjonsrådgiver for luftforsvaret på Ørland, Sigurd Tonning-Olsen, forteller at det er styrken som drive med NASAMS som trener her.

NASAMS står for «Norwegian Advanced Surface-to-Air Missil System. Det er et modulbasert og treffsikkert luftvernsystem. Det er det eneste bakkebaserte luftvernsystemet i Forsvaret. Det har som oppgave å verne militære og sivile installasjoner fra angrep fra luften, i følge forsvaret.no

Disse systemene er montert på kjøretøy. Og det er kjøretøyene det trenes med på Giskås, ikke selve skytingen.

– I dag har de trent på å kjøre store, tunge kjøretøy i forskjellig terreng.

I forbindelse med å få fraktet disse kjøretøyene til Giskås vil man måtte forvente noe ekstra trafikk, men det er ikke veldig mye det er snakk om.

– Det vil kanskje merkes litt når de skal returnere til Ørland på onsdag. Men det er snakk om en håndfull kjøretøy og ikke store kolonner som kan oppleve ved andre øvelser, forteller Tonning-Olsen.