↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Telefon

12345678

Besøksadresse

Landsemvegen 1
7790 MALM
  1. Beskrivelse

Malm Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.Røde Kors hjelper mennesker i Norge og internasjonalt. Våre frivillige er til stede for mennesker som trenger støtte og hjelp.

  • Vi avdekker og hindrer nød
  • Vi gir rask respons og lindrer når krisen oppstår
  • Vi bidrar til å styrke lokalsamfunnet
  • I disse tider er vi i ekstra beredskap for å bekjempe og håndtere koronasmitten. Røde Kors er støtteaktør for myndighetene, og vi tilpasser våre aktiviteter for å hjelpe mennesker over hele landet.