↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

74 15 09 50

Besøksadresse

Bomvegen 3
7725 STEINKJER
 1. Beskrivelse

Det kan være flere årsaker til at man ønsker å få en verditakst av landbrukseiendommen sin.
Taksering er nødvendig ved eierskifte i familie, gård i fritt salg, etablering og oppløsning av ekteskap. Det er viktig for både kjøper og selger at det blir satt riktig verdi på de ulike verdikomponentene. Taksering er også helt avgjørende ved finansiering, slik at finansieringskilden får en god innsikt i verdiene på bruket. Ved familieoverdragelser vil en takst bidra til en objektiv åpenhet om hvilke verdier som overføres fra generasjon til generasjon.

Vi hjelper deg med:

 • Bistand med verdsetting av fast eiendom
 • Bistand med verdsetting av buskap
 • Bistand med verdsetting av maskiner

Eiendomsoverdragelse
Generasjons -og eierskifte i landbruket er omfattende og tidkrevende prosesser.  Listen over gjøremål som må utføres før, under og etter eierskiftet er lang, og ofte er det mange forventninger og følelser knyttet til eierskiftet. Vi i Steinkjer Regnskap har spisskompetanse på eiendomsoverdragelser i landbruket. Vi vil være en god partner gjennom hele prosessen, enten landbrukseiendommen skifter eier ved fritt salg eller ved odel.

Vi hjelper deg med:

 • Bistand med samtaler gjennom prosessen
 • Bistand med erklæring om konsesjonsfrihet
 • Bistand med konsesjonssøknad
 • Bistand med kjøpekontrakt
 • Bistand med skjøte
 • Bistand med pantedokument og gjeldsbrev
 • Bistand med frafall av odelsrett
 • Bistand med kårrettigheter
 • Bistand med utfylling av kostprisoppgave