Deler av den gamle Fv. 720 blir til gårdsveg

Trøndelag Fylkeskommune er i full gang med å fjerne asfalt, skilt og autovern.