Høyres representant i Steinkjer Christine Agdestein praktiserer i et innlegg i TrønderDebatt, Steinkjer-Avisa m.fl. øvelsen «angrep er det beste forsvar». Agdestein kritiserer både kommunestyret, Steinkjerbygg KF og aller mest Senterpartiet for budsjettsprekken på Dampsaga Bad, samtidig som det var nettopp Christine Agdestein selv som var en av de ytterst få som ønsket å bruke enda mere penger på et helt nytt badeland. I februar 2021 hadde kommunestyret 3 valg: 1. Oppgradere Dampsaga Bad (130 mill. kroner), 2. Bygge et helt nytt basseng først og fremst tilpasset skolesvømming (135 mill. kroner), eller 3. Bygge et helt nytt «badeland» (225 mill. kroner).

LES AGDESTEINS INNLEGG: Gigantsprekk på Dampsaga Bad – hvordan kunne dette skje?

Det var ingen som ønsket å bygge et nytt skolesvømmebasseng, da dette var beregnet til å koste om lag det samme som et oppgradert Dampsaga Bad på det tidspunktet var beregnet til. Kun 2 av 47 i kommunestyret, deriblant altså Agdestein, mente at det var rett å bruke enda mere penger ved å bygge et helt nytt badeland. Med den kostnadsvekst som har vært siden februar 2021 er det sannsynlig at kostnaden også med et helt nytt badeland ville ha steget betraktelig fram til i dag. Senterpartiets 22 samt de øvrige 23 representantene i kommunestyret la i februar 2021 vekt på at Dampsaga Bad helt fra 1995 og fram til de bygningsmessige problemene ble avdekket i 2020 har vært en stor suksess, både som folkebad inkludert skolesvømming, og ikke minst som en viktig møteplass og en stor turistattraksjon med sin beliggenhet inntil E6 i sentrum.

Ja - vi var klar over at det alltid er en risiko med å oppgradere eksisterende anlegg, men kunne selvsagt ikke forutse den kostnadsøkningen som har vært siden da og ytterligere utfordringer som har oppstått. Vi mente ut fra den kunnskapen som lå på bordet at renovering/oppgradering var den eneste måten vi kunne forsvare å fortsatt ha et større badeanlegg på Steinkjer. Dette var avgjørende for at det store flertallet på 45 av 47 i kommunestyret sa ja til å oppgradere Dampsaga Bad i februar 2021.

Selv om vi nå kan glede oss til at nyrenoverte Dampsaga Bad straks står ferdig, med lengre levetid og lavere energikostnader, kan vi alle slutte oss til det ordfører Lein sa i det siste foretaksmøtet hvor Steinkjerbygg KF orienterte om kostnads-sprekken: «dette var det siste vi trengte nå».