I forrige uke (uke 50) hadde Steinkjer totalt 32 personer som ble meldt positive på hurtigtest og/eller PCR. Det varierte mellom 3 og 10 per dag. Aldersfordelingen var som følger: 14 personer under 18 år, 16 personer i alderen 18–65 år og 2 personer over 65 år. Steinkjer kommune oppdaterer listen hver mandag.

Vaksinasjonsstatus 20. desember Steinkjer kommune har nå satt totalt 44.034 doser. Nå er 18 328 av innbyggerne fullvaksinert. 1 126 har fått 1. dose og 6 252 har fått 3. dose. Det ligger til enhver ledige timer ute for selvbooking fremover (gå via helsenorge.no) slik at de som av en eller annen årsak ikke har fått 1. eller 2. dose lett kan bestille time. I tillegg har kommunen satt opp drop-in-timer, også for de som skal ta 3. dose.

Status for uke 50: I uke 50 vaksinerte kommunen på helse- og beredskapshuset, bosentre og habiliteringsboligene. Det ble satt 40 1. doser, 16 2. doser, og 554 3. doser. Vaksinasjonsdekningen i de ulike gruppene er nå:

– Gr. 1–7 (Risikogrupper)

99 % er fullvaksinerte

– Gr 8 (55-64 år)

99 % har fått 1. dose, 97 % 2. dose

– Gr 9 (45-54 år)

96 % har fått 1. dose, 94 % 2. dose

– Gr 10 (18-24 og 40–44 år)

93 % har fått 1. dose, 90 % 2. dose

– Gr 11 (25-39 år)

89 % har fått 1. dose, 85 % 2. dose

– Gr 12 (16-17 år)

99,5 % har fått 1. dose, 92 % 2. dose

– Gr 13 (12-15 år)

89 % har fått 1. dose, 4 % 2. dose

– 88 % av de over 65 år har nå fått 3. dose.

– 19 % av de i alderen 45–64 år har fått 3. dose