– Jeg tror at vi kommer til å holde mål med Steinkjerkirka når det kommer til lyd.

Kirketjener, Trond Jenssen, er svært fornøyd med at monteringen er i gang. Orgelet er et resultat av midler fra lokalbefolkningen, loddsalg og kommunale midler. Den totale summen forventes å havne på omtrent fem millioner kroner.

Byggingen startet i forrige uke, og nå har formen på orgelet har begynt å ta form.

Foreløpig ligner orglet inne i Beitstad kirke på en katedral i seg selv med tre spir.

– De tre spirene er inspirert av andre orgel i samme stil. Blant andre orgelet som står i Tromsø Domkirke.

Det forteller daglig leder, Nils Grim Torkildsen. Det er hans familiebedrift Brødrene Torkildsen Orgelbyggeri AS fra Åsen som har fått det ærefulle oppdraget når kirken skal få seg nytt orgel. Tankene om et nytt orgel startet allerede i rundt år 2000.

– Det blir et nytt orgel som har klanglige forbilder og design fra norsk 1800-tallstradisjon. Det er inspirert av orgelbyggeren Claus Jensen som også bygget det gamle orgelet i kirken, forteller Torkildsen.

Claus Jensen var en orgelbygger som i perioden 1856 til 18989 bygde 25 orgler i norske kirker og regnes som en av de fremste orgelbyggerne i Norge.

Beitstad kirke fikk orgelet i 1883.

Skryter av forarbeidet

Brødrene Torkildsen bygget også orgelet som i dag står i Steinkjer kirke, og orgelbygger Tore Steinkjer, som bygget orgelet på Steinkjer, bidrar også til orgelet i Beitstad.

– Byggingen går så langt veldig greit. Jeg må si at de som har gjort forarbeidene har gjort en veldig god jobb med gulvet. Jeg har aldri opplevd et gulv som er så i vater. Jeg synes at det er artig med folk som legger litt flid i arbeidet sitt.

Trond Jenssen er også imponert, men han er imponert over arbeidet som blir lagt ned av orgelbyggerne.

– De har holdt på i en og en halv uke nå. Jeg må si at jeg er veldig imponert over fremdriften, alt kom jo i veldig små deler. Jeg synes det arbeider systematisk og ryddig.

Orgelet skal innvies første søndag i advent.

Orgelet er, som nevnt, delvis finansiert av blant andre lokale beitstøinger.

– Ved den økonomiske dugnaden får folk et eierforhold til prosjektet, og et eierforhold til kirka. Det er noe beitstøingene egentlig alltid har hatt.

Han mener at lyden i kirken er noe av det viktigste i en kirke.

– Lydbildet i en kirke er viktig, i tillegg til det evangeliet som prestene predikerer, noe av det viktigste. Det er en del av det å gå i kirken.

Det gamle orgelet blir stående i kirken.

– Det er et klenodium som har en stor historisk verdi. Hvem vet, kanskje vi kan få en konsert hvor de to orglene spiller parallelt , drømmer Trond Jenssen.