(Trønderdebatt)

Med dette innlegget uttaler jeg meg som mor til 3 gutter, som arbeidsgiver for ansatte i Beitstad barnehage og som innbygger og engasjert Beitstadbygg. Jeg var med på et møte på frivilligsentralen i vår, noe som var et konstruktivt og bra møte med ledelse i AtB, lokalpolitikere, representanter fra Steinkjer kommune og ulike brukere av tilbudet. På det møtet kom det ikke fram noen gode argumenter for at bussen ikke skal gå gjennom Vellamelen sentrum, noe som jeg opplevde at representanter fra AtB også var enig i. Derimot er det mange gode argumenter for at bussen skal gå gjennom Vellamelen:

Bussen må gå der folk bor! Ingen bor langs strekningen Sprova - Strømnes - Østvik. Strekningen Vellamelen sentrum til busstoppen på Østvik som nå må brukes på de fleste avganger, er opptil 3 km for syklende og gående. Tar du bussen fra Østvik kan du kanskje være så heldig at ruta hjem går gjennom Vellamelen, men syklet du dit må du hoppe av på Østvik for å ta med deg sykkelen hjem igjen. Brukere, inkludert barn og ungdom, må nå gå en strekning på 2-3 km fra Østvik til Vellamelen/ Kråknesset på en fortsatt trafikkert vei. Farten har i tillegg økt og blitt mer aggressiv pga manglende fartskontroller etter at ny vei ble åpnet. Skoleelever på strekningen får skyss med buss pga utrygg skolevei. Jeg har fått flere historier om ubehagelige opplevelser og nestenulykker av myke trafikanter på veistrekningen den siste tiden. Vi har nå en vinter i møte og det gjør ikke forholdene noe bedre.

Flere undersøkelser viser en besparelse på 2 minutter ved å kjøre utenom Vellamelen sentrum, noe som også AtB bekreftet på møtet. Dette er ubetydelige minutter på ei rute som tar ca. 1t og 30 min totalt.

AtB henviser til at det ikke er nok brukere av tilbudet gjennom Vellamelen, men dette er avhengig av når disse undersøkelsene ble gjort. Bruken av tilbudet varierer gjennom ulike sesonger som sommer/ vinter, fotballsesong, ferier mm. Vi som bruker bussen opplever at det er like mange, om ikke flere som står på/ av bussen på Vellamelen som de andre busstoppene på ruta. Ungdom i Beitstad spiller fotball på Egge og Steinkjer, er brukere av kulturskole og andre tilbud som bad, kino mm. Vi ønsker at ungdommene våre skal oppleve selvstendighet ved å komme seg fra «AtB» på egen hånd. Det samme gjelder alle som velger å bo på Vellamelen uten førerkort/ bil, og har tatt det valget fordi det var et busstilbud som fungerte bra. Det er også vanskelig for mange brukere å skille hvilke ruter som går gjennom Vellamelen og ikke. Man må ta høyde for at barn, ungdom, pensjonister, mennesker med ulike utfordringer og annet morsmål enn norsk er den største brukergruppen av tilbudet.

Busstopp på Strømnes oppleves i liten grad å brukes av beboere i Verran da man må igjennom bomstasjonen og videre 0,5 km for å få tilgang til busstoppen. Det argumenteres med tilbringertjeneste til/fra Strømnes, men den kan like godt være på Østvik da bussen stopper der allikevel og det er kun 1 minutt kjøretid mellom disse to busstoppene.

Som arbeidsgiver for 25 ansatte i Beitstad barnehage, lærlinger, studenter (i samarbeid med NORD universitet) og elever i praksis er jeg bekymret for utviklingen. Mange av disse er avhengig av buss i perioder for å komme seg fra Steinkjer til Beitstad på morgen og hjem på ettermiddag. Rutene som går gjennom Vellamelen sentrum følger skolerutene til Steinkjer og er ikke til hjelp for disse brukerne. Beitstad barnehage har også brukt busstilbudet til/ fra Steinkjer til ulike arrangement og besøk med våre barn. Denne muligheten har vi mistet med dagens tilbud som går utenom sentrum.

Vi har gjentatte ganger tatt kontakt med AtB for å etterspørre hvor saken står. Det er svært frustrerende at vi ikke får svar på henvendelser og en avklaring om busstilbudet for beboere på Vellamelen. Det er vanskelig for oss som brukere av tilbudet å forstå hvorfor rutebusser ikke skal gå gjennom bebodde områder, der passasjerene bor. Så vidt jeg har oppfattet, stiller også flere av bussjåførene seg uforstående til dette.

Nye bussruter fra 01.01.2021 bør gå gjennom Vellamelen sentrum!