I e-posten Holmen mottok fra stiftelsen står det at utbetaling vil skje så snart det kan dokumenteres at vedlikehold av utstyr og komplettering av utstyr er gjennomført. Dersom utbetaling ikke har skjedd innen 2 år vil vedtak om støtte opphøre, og det må leveres ny søknad.

– Vi er selvsagt veldig glade for at vi får penger til Bua. Jeg kan love at de kommer til gode for alle som bruker Bua, sier Jørn Holmen.

Ifølge Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse egen hjemmeside støtter de allmennyttige formål og tiltak som kommer mange til gode, hovedsakelig innen fysisk aktivitet, friluftsliv og kultur.

De ansatte på Orion pizzagrill ser køen hos Bua og blir med på utstyrsstafetten

Historie fra 1907

Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse ble etablert i 2001 med en grunnkapital på kr 358 725 731,21 og har en historie som strekker seg helt tilbake til 1907. Da ble Den Nordenfjelske Bykredittforening stiftet for å kunne gi huslån til innbyggere i byer og bymessige strøk fra Molde i sør til Kirkenes i nord.

«I 1986 ble utlånsvirksomheten overtatt av det som i dag heter BN Bank, og noen år senere ble foreningsdelen omgjort til en stiftelse som hvert år gir økonomisk støtte til allmennyttige formål. For at et tiltak skal anses som allmennyttig legger vi vekt på at det kommer mange mennesker til gode og ikke er for snevert. Stiftelsen vil i hovedsak støtte tiltak som inkluderer frivillig innsats», skriver stiftelsen om seg selv. De har adresse i Trondheim

Randi og Erling gir til Bua – vil ha med flere private