Fer nån år sia væld æ å ta over her bruke, å d jor æ av fler årsaka men i hovedssak 2. Nr 1. Æ villa fløtt heim t Stod. Nr 2. Tilbude som onga, ongdomma å vaksi følk hi oppi hen e kanche itj unikt, men d e helt fantastisk. I ættmeddag hen va æ en ajller så liten tur innom t-a, der va d et referat fra et møt nepå Steinkjer. Bøgdin ska vesst raseres. Stod som eksempel, dæm spare 1 mill i leie, ja d e greit. MEN, dæm får t lønnsbesparing på 2,5 mill., å da koms æ t å tænk på ein ting, vil d bety at ongan vårres som bli tvangsfløtta t ajnna skolkretsa ikke ska ha lærera...? Tebake t bilde, i eine einnin i bolighuse den bur d en kårkaill, om hajn eller vi vil d eller itj kjæm d ein dag at hajn trøng et tilbud, d å bli itj oppi Stod tydligvis når heimen ska fårrå. Bjørn Kalmar Aasland, idag e vi vældi gla fer at du å dine sett i stola der d kun fræmmes forslag. Krysse fengran fer at politikeran jær jobben sin rætt no å beheil d her 3 bøgdin som enkelte vil ha bort.