Blir hentet inn av kommunen for å se på nytt lavterskeltilbud