Aller først gikk politet og kommuneldelsen, så kom lag og foreninger på rekke og rad. Noen mer oppfinnsomme enn andre. Årets tale ble holdt av Astrid Skogseth, leder av Hilmarfestivalen.