I vår dro kommunedirektøren til alle kommunedeler i kommunen for å innhente kunnskap fra hvert enkelt lokalsamfunn. I ettertid kan det virke som kommunedirektøren var mer opptatt av å fortelle det triste budskapet enn å lytte til lokalsamfunnene.

I fredagens Steinkjer-Avisa kunne kommunedirektøren fortelle at Lerkehaug tilhører Steinkjer by. Det er på tide å minne kommunedirektøren om litt av historien som han fikk presentert; at Lerkehaug tilhører Henning skolekrets.

De fleste husene på Lerkehaug ble bygget etter krigen fra 1946 og utover. Frem til 1. juli 1968 tilhørte alle barn på Lerkehaug Bruem fastskolekrets. Fra høsten 1968 gikk alle barn på Skarpnes skole.

I 1975 ble Lerkehaug på nytt utvidet. Den nye bebyggelsen ble lagt til Steinkjer krets blant annet fordi befolkningen i dette nybyggerfeltet kom fra Steinkjer krets. Kommunestyret vedtok 13. desember 2006 at Lerkehaug boligfelt skulle til Skarpnes skole fra 1.august 2007.

Årets skolestart er det 54. skoleåret barn fra Lerkehaug går på Henning skole og det 15. skoleåret hele Lerkehaug sokner til bygdeskolen.

Vi synes det
er unødvendig av kommunedirektøren å komme med slike uttalelser i media som han burde vite er uriktige. Vi synes det er uryddig at kommunedirektøren velger å ikke anerkjenne et politisk fattet vedtak i kommunestyret. Vi synes det er trist at kommunedirektøren ikke tar inn over seg den kunnskapen som lokalsamfunnet har brukt tid på å informere ham om. Vi stiller oss spørrende til intensjonen kommunedirektøren hadde med disse møtene hvis det ikke var i den hensikt å bruke den kunnskapen.