Halvard Morten Klæth er ny leder foreningen som har til formål å samle veteraner fra Tysklandsbrigaden, Brigaden i Nord-Norge og dagens Brigade Nord. De skal gjennom sitt arbeid holde i hevd disse avdelingenes historie, kultur og tradisjoner.

I 2021 hadde foreningen 55 medlemmer.

– Vi jobber hele tiden med å rekruttere nye medlemmer, for potensialet er stort, sier Klæth som selv var en del av Brigaden i Nord-Norge.

Foreningen har eget kontor på Rinnleiret i Levanger, hvor de har møter, sammenkomster og sosiale treff. Hvert år har de også en tur «hjem» til Setermoen i Troms, hvor dagens Brigade nord holder hus.

– Vi jobber med også med saker som er relatert til veteransaken, sier den nyvalgte lederen, Hallvard Klæth.

Første styremøte han gjennomførte som leder, ble lagt til Bygdasentralen i Beitstad.