Beata Selnes får kulturprisen i Steinkjer for 2020