Barnevernet i Steinkjer sliter med etterslep. Flere stillinger har vært utlyst i det kommunale barnevernet, og nå er alle besatt, noe som gir en total på 41,8 heltidsstillinger. Likevel sliter de med å holde fristene.

Nytt vikariat

Det er fortsatt mange sykmeldinger og uforutsette sykefravær, sier barnevernsleder Ann Tove Storholmen. Derfor har de også nettopp lyst ut ett vikariat.

– Så vi har ikke bemanningen helt oppe og går per i dag, sier Storholmen.

17 prosent fristbrudd

I begynnelsen av mai rapporterte hun at 17 prosent sakene lå over frist. Det vil si at 45 saker som gjelder barn blir liggende over det lovverket har som tidsfrist.

– Det har kommet inn langt flere meldinger i år enn tilsvarende periode i fjor, og vi har et etterslep fra før som gjør at det er krevende å komme à jour. I tillegg har vi over tid hatt mange alvorlige saker som krever både mye tid og ressurser. Vi gjør stadig interne grep for å lukke avvik, og jobber med det hele tiden, sier Storholmen.

Hun legger til at hun ikke har sykefraværsprosenten akkurat nå. Tidligere har den ligget på 13,8 prosent.