Bokkasseordningen på Steinkjer bibliotek ser ut til å bli en suksess.

- Bare i januar har vi fått 46 bestillinger fra skoleklasser og barnehager. Til sammen har vi plukket 1800 bøker i bokkassene som er sendt ut til skoler og barnehager i kommunen i årets første måned. Sammenlignet med tall fra samme periode i 2020 og 2021 har vi plukket 500 flere bøker i år enn før, skriver biblioteket i en pressemelding.

Skolebibliotek

I løpet av 2021 har biblioteket økt samarbeidet med skolebibliotekene i kommunen gjennom skolebibliotekprosjektet, og det er sannsynlig at økningen i bokkassebestillinger har en sammenheng med dette.

I skolebibliotekplanen som er vedtatt av Steinkjer kommune er det bestemt at barna skal lese i selvvalgte bøker på skolen minimum tre ganger i uka. Lesekvarter har i større grad blitt integrert i skolehverdagen, og det er et generelt større fokus på lesing i skolen.

- I 2021 så vi i tillegg den største sommerles-deltakelsen så langt, med nesten 1000 deltakere (985 i 2021, 740 i 2020). Også her samarbeider vi tett med skolene, og det er sannsynlig at det gode samarbeidet mellom biblioteket og skolene er en av grunnene til at vi ser en så stor økning i deltakere på sommerles. Samtidig viser det at barn leser mer på fritiden, siden sommerles er en kampanje som foregår i sommermånedene juni, juli og august, når skolen stort sett er stengt. Å klare å skape leseglede og leselyst blant barn i skolen har altså overføringsverdi til lesing på fritiden. Vi vet også at barn som leser mer ofte gjør det bedre på skolen, så dette er en veldig positiv utvikling, sier barne- og ungdomsbibliotekar Kristin Sundal i pressemeldingen.