Det ble i kommunestyret 21 September vedtatt avvikling av bosentrene i Sparbu, Kvam og Beitstad, innen 2026,samt en styrt avvikling av Egge og Steinkjer bosenter innen 2024.

Det ble videre vedtatt flytting av Stod sykeheim til ledige lokaler ved Egge helsetun innen utgangen av 2023.

Dette uten at det er bestemt annet enn gjennomføring av mulighetsstudie Fylkets hus og forprosjekt kompetansesenter for mennesker med demens og forprosjekt for etablering av nytt bofelleskap innen utgangen av 2023.Kjøp av plasser på Betania skal videreføres.

Dette må da være vedtak basert på skjønn og mot bedre vitende, og ikke basert på fakta.

Vet politikerne i flertallet hvor lenge det er til 2024 eller for den saks skyld 2026?

Hvor skal brukerne av disse tjenestene være inntil nye tilbud står klar?

Som helsesjefen uttaler til Trønder-Avisa onsdag 28 September så er det meningen at brukere på disse bosentrene skal prioriteres til ledige plasser rundt i kommunen,etter hvert som det blir ledig. Plasser på bosentrene skal ikke fylles opp etter hvert som de blir ledig.

Hva med de som fortsatt bor hjemme og trenger sykeheimsplass?

Det må da vitterlig bli sånn at de må stå enda lenger i kø så lenge alle på bosentrene skal prioriteres.

Så er det saken om Steinkjer bosenter ,og sikkert både i Kvam, Beitstad og Sparbu ,ansatte sliter ut helsa si og beboerne sitter og fryser på leilighetene sine og under måltidene. Hvilke strakstiltak har kommunen tenkt på for disse?

Kanskje det må til at beboere holder tilbake husleie, som for øvrig er på rundt 8000, så kommer dyr strøm i tillegg, for det må jo fyres for å holde noenlunde temperatur.

Det sånn at det skal satses på styrking av hjemmetjenesten. Fint og flott det, men da kan ikke helsepersonell søke seg til jobber innen lakseoppdrett og konsulentvirksomhet. Hva skal kommunen gjøre for å beholde helsepersonell og rekruttere nok i framtida?

Det er vel ikke noe nytt at det er mangel på folk i helse/omsorgstjenesten og at folk jobber både doble vakter og jobber på seg helseplager.

Det er og flott at man klarte å berge alle skolene. Hadde dette skjedd om det ikke var valg om ett år?

Ære være de som har barn på skolene, som har stått på og brukt stemmen sin opp mot politikken.

Det er bestandig lettere å høre på tydelige stemmer enn de som ikke har noen stemme og sitter og fryser på bosentrene.

For mange i kommunestyret blir de neste 20-25 åra spennende. Får de plass på det flotte nye bosentret, gamle fylkets hus eller på demenslandsbyen. Eller kanskje må man bare sitte ensom hjemme og vente på hjelp og angre på vedtaket man gjorde for 20 år siden.