Avvikler kommunalt tilbud for rus og psykiatri: – Er ikke de som ikke har et tilbud verdt noen ting?