Når arbeidet med renoveringen av samfunnshuset på torget i Steinkjer er ferdig - og torget er ryddet, skal Atleten rives.
- Når påska nærmer seg skal arbeidet med samfunnshuset etter planen være ferdig. Da vil det bli igangsatt arbeid på Atleten-tomta. I løpet av forsommeren vil huset være revet, sier kultursjef Leif Terje Nilsen.

Atleten skal rives, da det skal bygges kulturhus der. Flere av dem som jobber med rehabiliteringen av samfunnshuset har det siste året benyttet Atleten som spiserom/lager m.m.

Ifølge Steinkjerleksikonet åpent Atle Johnsen Atleten i februar 1984. Det var et kombinasjonsbygg med restaurant, pizzabar og kiosk. I kjelleren var det dansebar. Navnet Atleten ble valgt på grunnlag av en navnekonkurranse. Kjell Overgård fra Namdalseid var forslagsstiller. Det var arkitekt Odd Hage som tegnet Atleten. Atle Johnsens virksomhet opphørte i 1988. I april 1988 ble Kinarestauranten etablert i Atleten.