Regnværet som har ligget over Trøndelag i stort sett hele juli har, ifølge Garberg, liten betydning for at kornet blir modent senere i år.

– Rundt 30 prosent fikk såkornet i jorda ved påsketider. Så kom det masse regn i april og mai, slik at resten ikke fikk sådd før etter 17. mai. Derfor forventer vi at den første vil komme inn her rundt 15. august. I fjor skulle «alle» levere den siste helga i august. I år tror jeg toppen vil ligge rundt 20. september. Selv om det kom mye nedbør i juli, var temperaturene jevnt over bra, med regn blir det en senere modning, sier Garberg.

Alf var førstemann til mølla

Bra avlinger

Selv om det blir en senere skuronn, tror kornsilosjefen at avlingene blir større i år, og bøndene får også bedre betalt. Ifølge Garberg vil kornprodusentene få cirka 25 prosent mer per kilo. I fjor var prisen tre kroner per kilo, og i år forventer Garberg at prisen ligger på 3,90.

– Alle vet at bøndene har hatt en voldsom prisøkning på blant annet gjødsel og diesel. Vi har snakket litt om det her på huset, og lurt litt på om alle har tatt kostnadene med å kjøpe inn kunstgjødsel. Vi er mye rundt i distriktet og foretar kontroll av kornet som skal brukes som neste års såkorn. Det er mange fyldige og fine åkere. Selv om det var et godt år i fjor med 27.000 tonn innlevert, tror jeg på et enda bedre kornår nå. Vi får bare håpe på mer sol nå i august og september. En bonde som var innom her sa at vi godt kunne klart oss uten det voldsomme regnet natt til 1. august.

Garberg legger ikke skjul på at det er mye prat om været, når det stikker bønder innom kornsiloen.

– Ingen tvil om at det er mange spente bønder der ute. Forskjellene lokalt er også store. I Følling og Kvam er åkrene fremdeles helt grønne, mens de flere andre steder har begynt å en litt annen farge. Vi har også sett at kornet har kommet enda litt lengre i Stjørdal og Levanger.

Disse eiendommene ble kjøpt og solgt i Steinkjer i juli

Investert 40 millioner kroner

Trafikanter på E6 har siden oktober i fjor kunnet se at det har vært hektisk aktivitet hos Steinkjer kornsilo. Leverandører med store mobile heisekraner og andre maskiner har jobbet iherdig med å skifte begge rensemaskinene og montere et helt nytt tørkeanlegg. Rett etter det siste kornlasset var levert i fjor høst, startet jobben med å skifte ut begge rensemaskinene.

– Bedre effektivitet og ikke minst bedre arbeidsmiljø er hovedårsakene til at vi har tatt den investeringen. De gamle maskinene var 20 til 25 år gamle, og støvet noe voldsomt. Arbeidet med disse startet i oktober og ble ferdig i april., sier Garberg.

I månedsskiftet mars/april startet gravearbeidene og fundamenteringen av et helt nytt tørkeanlegg. 30. mai kom prosessutstyret.

– Det har blitt jobbet med dette i hele sommer. Jeg er mer optimist nå, enn jeg var i mai, med tanke på når tørkeanlegget er ferdig. Vi får satt det i gang før i løpet av skuronna. Når det er oppe og går kan vi ta imot større mengder korn enn tidligere, sier Garberg.

Han legger til at, selv om tørkeanlegget ikke er ferdig før i september, vil mottakskapasiteten være det samme som den var i fjor.

– Jeg ser fram til travle dager fra midten av august. Og skulle det være noen med modent korn før det, så er de hjertelig velkomne, smiler Odd Garberg.