I utgangspunktet skal alle asylsøkere som ankommer Norge registrere seg ved det nasjonale ankomstsenteret på Råde i Viken. På grunn av mengden ukrainske flyktninger i Europa, kan asylsøkere nå registrere seg flere steder i Norge. Dette gjelder de som er innvilget midlertidig kollektiv beskyttelse, og gjelder fra og med onsdag 16. mars kl. 08:00.

I Trøndelag vil søkere kunne registrere seg på følgende tre lokasjoner:

* Steinkjer politistasjon

* Trondheim sentrum politistasjon

* Trondheim lufthavn Værnes politistasjon.

Se oversikt over alle stedene på politiets nettsider: Krigen i Ukraina – Politiet.no.

Politiet ønsker at alle som skal registrere seg gjør avtale på forhånd via telefon

73899090 (kl. 08:00 til kl. 15:30 mandag – fredag) eller e-post: post.trondelag@politiet.no. Dette for å unngå at for mange kommer samtidig og ikke får den hjelpen de trenger.

På grunn av utstyrsmangel er Trøndelag ikke klare til å registrere søkere 16. mars. Utstyret vil bli levert om kort tid.

– Vi jobber nå intenst med å få på plass alt som trengs for å registrere asylsøkere fra Ukraina. Vi øker bemanningen for å ta imot alle på en god måte. Dette gjør at søkere som allerede har reist langt for å komme til Norge, slipper å reise til Råde. Det er viktig at alle som kommer til Norge registrerer seg, sier Siw Hind, leder for Felles enhet for Utlending og Forvaltning i Trøndelag politidistrikt.

Oppdatert informasjon på politiet.no

Oppdatert informasjon vil være tilgjengelig på politiet.no: Slik søker ukrainske borgere kollektiv beskyttelse i Norge – Politiet.no

Fortsatt skal søkere som er i Oslo, Øst, Sør-Øst eller Innlandet politidistrikt møte ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde for å registrere seg.

Regjeringen besluttet 11. mars kollektiv beskyttelse for ukrainske statsborgere som flyktet fra Ukraina etter 24. februar. Oppdatert informasjon om opphold i Norge som følge av situasjonen i Ukraina, er på Utlendingsdirektoratets nettside: Informasjon om krisen i Ukraina