Jeg ser av budsjettforslaget som ligger ute på Steinkjer kommune sin nettside at det gis klarsignal for gebyrbelegging av øvre dekke av Dampsaga Parkeringshus. Dette begrunnes med at pågående pandemi har medført at inntekten fra parkeringsavgifter totalt i Steinkjer har gått ned.

Et slikt gebyr vil få store konsekvenser, ikke bare for Dampsagaområdet, men for hele Steinkjer Sentrum. Gratis langtidsparkering i Dampsaga Parkeringshus letter trykket på andre områder, både for Dampsagaområdet og også for Nordsileiret, Nordsia og Sørsia. Mange som jobber i disse bydelene benytter seg av Dampsaga Parkeringshus og bidrar til at nærparkeringen til næringsdrivende og tjenesteytere blir tilgjengelig for kunder og besøkende.

Manglende vedlikehold av Dampsaga Parkeringshus gjorde at store deler av øverste dekke ble revet. Dette reduserte naturlig nok antall parkeringsplasser. Mindre aktivitet på kulturhuset under pandemien i tillegg til at Dampsaga Bad har vært stengt en lengre periode har gjort at parkeringskapasiteten har vært god nok det siste året. Når vi får bukt med pandemien er jeg sikker på at aktiviteten i dagens kulturhus vil ta seg opp betraktelig. Dampsaga Bad vil vel også åpne dørene igjen om ikke alt for lang tid.

Ser vi noen år fram i tid med renovert samfunnshus, nytt kulturhus, nytt O2-hus og kanskje også fylkesadministrasjonsbygg og nytt hotell i sentrum vil publikumstilstrømningen til sentrum øke. Nye parkeringshus er planlagt ifb. med disse etableringene, men behovet for gratis langtidsparkering i nærheten av sentrum vil øke i tiden fremover.

Parkeringsavgift skal være et regulerende virkemiddel, ikke en del av inntektsgrunnlaget til kommunens driftsbudsjett. Jeg er helt enig i at parkeringsavgift og tidsbegrenset parkering skal brukes der det er trangt om plassene. De som bruker bil for å komme seg på jobb vil da finne andre steder å parkere bilen. Altså slik Dampsaga Parkeringshus fungerer i dag. En gebyrbelegging i Dampsaga Parkeringshus vil øke trykket på nærparkeringen til Dampsaga kulturhus og Dampsaga Senter. Dampsaga Bad har ingen egen nærparkering, men henviser sine besøkende til Dampsaga Parkeringshus. Parkeringsgebyr vil ikke øke antall besøkende til kulturhus og bad, snarere tvert imot.

Jeg håper byens folkevalgte finner andre måter å få budsjettet til å gå opp på, og ikke gjøre det vanskeligere for byens innbyggere å oppsøke butikker, serveringssteder, kontorer, bad og kultur. Vi som driver næring, og sikkert også de som tilbyr kulturaktiviteter, har mer enn nok av utfordringer i dagens situasjon.

Tilgjengelighet er helt avgjørende for at vi skal lykkes med å få lønnsom drift og mulighet til å bidra med skattekroner inn til fellesskapet.

Lykke til med budsjettforhandlingene.