OMFATTENDE BYGGEAKTIVITET: Ordfører Bjørn Arild Gram har stor tro på alle de store byggeprosjektene som er i gang i Steinkjer. Han tror spesialt at Innovasjonscampus Steinkjer (i bakgrunnen) vil bli et løft for næringsaktører i kommunen. FOTO: Thomas Jergel  

Steinkjer bygger for framtida

Steinkjer kommune investerer over 1.5 milliarder kroner på store byggeprosjekter i disse dager. Det skal gi vekst, attraktivitet og verdiskapning i flere tiår framover.  

- Vi ruster nå Steinkjer for framtida. For å sikre vekst og verdiskapning, og Steinkjer som tyngdepunkt i nye Trøndelag fylke, må byen gjøres attraktiv. De store investeringene vi gjennomfører er et offensivt og nødvendig grep for å få til dette, sier ordfører Bjørn Arild Gram.

I dag står det kraner, stillaser og høye gjerder rundt omkring i sentrum av Steinkjer. Det bygges ny skole i sentrum, nytt helse- og beredskapshus og innovasjonscampus. Og i løpet av året blir det ombygging av samfunnshuset og bygging av nytt næringsbygg på O2-tomta.  

Gir næring til næringslivet

Ordfører Gram er ikke i tvil om at de grepene som nå gjøres vil gjøre Steinkjer enda mer attraktiv for næringsliv og næringslivsaktører.

- «Prosjekt Jakob», som  er kultursatsningen vår med bygging av nytt kulturhus og ombygde lokaler til kulturskole, vil bygge opp vår attraktivitet og gi bedre rammer for utvikling i næringslivet. Det samme vil vårt nye innovasjonscampus. Utviklingen av næringsklynger og tyngre kompetansemiljø som skal foregå her, er det viktigste vi gjør for å skape vekstkraft i Steinkjersamfunnet, sier Gram. 

40.000 kvadratmeter i 2019 

Det er det kommunale konsernet Steinkjerbygg som står for bygging og fremdrift av prosjektene. Administrerende direktør Bjørn Kalmar Aasland mener at Steinkjer er inne i en rivende utvikling. 

- Bare i 2019 ferdigstiller vi omtrent 40.000 kvadratmeter og starter opp med to nye store prosjekt. Det er både kjempespennende og utfordrende for oss i Steinkjerbygg å realisere alt dette, sier Aasland. 

- Men det er ingen tvil om at Steinkjer vil fremstå som en spennende og attraktiv by innen utdanning, forskning, næringsliv, industri, kultur og offentlig administrasjon på grunn av satsningene som nå gjøres, legger han til. 

Sysselsetter hundrevis

Ved ferdigstilling av alle prosjektene som er i gang og undervis vil Steinkjerbygg ha over 250.000 kvadratmeter eiendom å forvalte. I dag har konsernet over 100 egne ansatte fordelt på ansatte innen byggdrift, renhold, prosjektadministrasjon, utleie og administrative funksjoner. I forbindelse med alle pågående byggeprosjekter sysselsetter Steinkjerbygg i tillegg over 300 ansatte fra leverandørsiden. 

- Satsningene som gjøres i Steinkjer har derfor stor betydning ikke bare for våre egne ansatte, men også for næringslivet i kommunen, avslutter Aasland. 

Enda mer på gang

I tillegg til alle prosjektene som er nevnt, skal det også bygges ny Mære skole, ny Mære barnehage, ny Lø barnehage og en bolig for unge funksjonshemmede i sentrum, Martenshagen. 

- Alt dette, og etter hvert et oppgradert Steinkjer eldresenter, er med på å gi et framtidsretta tjenestetilbud for innbyggerne framover, sier ordfører Bjørn Arild Gram. 


De fem store byggeprosjektene i Steinkjer: 

InnoCamp 

 

InnoCamp  

Hva: Innovasjonscampus som inneholder blant annet Nord universitet, Landbruksdirektoratet, Nibio, Innovasjon Norge og 30 bedrifter 
Hvor: Universitetsområdet 
Areal: 9000 m2 ombygging. 7000 m2 nybygg 
Kostnadsramme: 450 millioner kroner 
Ferdigstilles: Sommer 2019 


Inntrøndelag helse- og beredskapshus 

 

Helse og beredskapshus 

Hva: Skal huse brann, legevakt, barnevern, DMS, ambulanse, rehabilitering, Familiens hus 
Hvor: Nordsileiret  
Areal: 14.000 m2 
Kostnadsramme: 480 millioner 
Ferdigstilles: Høst 2019 


Steinkjer skole 

 

Steinkjer skole 

Hva: Nytt skolebygg og uteområde til 400 elever. 
Hvor: Sannan 
Areal: 6000 m2 
Kostnadsramme: 250 millioner kroner 
Ferdigstilles: Sommer 2019 


Prosjekt Jakob 

 

Prosjekt Jakob 

Hva: Ombygging av samfunnshuset til kulturskole, ungdomstjeneste og aktivitetssenter. Bygging av nytt kulturhus med kino, bibliotek mm. 
Hvor: Torget, Telebygg- og Atleten-tomta 
Areal: 13.000 m2 totalt 
Kostnadsramme: 450 millioner kroner 
Ferdigstilles: Forventet 2023 


O2-huset 

 

O2 

Hva: O2-huset rives og nytt fleretasjes bygg settes opp hvor bl.a. Nav Trøndelag er leietaker. 
Hvor: Ogndalsveien 2 
Areal: 6000 – 9000 m2 areal 
Kostnadsramme:  250 – 350 millioner 
Ferdigstilles: 2021 

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Steinkjer-Avisas redaksjon, men av Steinkjer-Avisas markedsavdeling.

Steinkjer-Avisa er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på steinkjer-avisa.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.