Kriseledelsen i Steinkjer kommune har vurdert de siste dagenes smittesituasjon, og bestemt at kommunen fortsatt skal følge de nasjonale anbefalinger og påbud.

At det skulle rapporteres om mange smittede var ingen overraskelse for kommunen, kommuneoverlege Sunniva Rognerud fortalte i Steinkjer-Avisa på mandag at dette var noe som hun forventet. Så får vi håpe at den største bølgen har vært, og at alle smittede ble oppdaget før de gikk på skole, barnehage eller på jobb.

 • Kommunen tror at den forventede smitteøkningen skyldes flere årsaker: At virusvarianten omikron er kommet til byen, varianten er trolig mer smittsom enn de tidligere variantene.
 • Mange har hatt selskap i julen, i disse selskapene er man veldig utsatt for smitte dersom noen i selskapet skal vise seg å være smittet.
 • Elever og barnehagebarn skulle teste seg før de vendte tilbake til skole eller barnehage, derfor er det mange som er blitt testet.

Videre opplyser kommunen at de forventer et stort oppmøte på kveldens drop-in-timer for vaksine, derfor oppfordrer de de som har mulighet til å bestille time via helsenorge.no. Det må ha gått 20 uker siden man fikk 2. dose. Det vil i skrivende stund betyr det at de som fikk andre dose i uke 32 (9. til 15. august) nå kan ta sin tredje dose.

Kommunen oppfordrer til å begrense antall nærkontakter, bruk munnbind på steder hvor du ikke klarer å holde en meter avstand til andre, og ha god håndhygiene.

Nasjonale retningslinjer fra natt til 15. desember

Si ja til vaksine.

Hold deg hjemme og test deg når du er syk.

Private hjem og sosial kontakt

 • Hold 1m avstand til andre enn de du bor med og tilsvarende nære. Unntak for barn i barnehager og barneskoler, og ved utøvelse av tjenester for barn og unge / sårbare grupper.
 • Oppfordring om maks 10 gjester i tillegg til de du bor sammen med, maks 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør skjerme seg, men ikke isolere seg. Det er viktig med noe sosial kontakt.
 • Treff andre utendørs når det er mulig.
 • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.

Ankomst Norge

Alle reisende må i utgangspunktet registrere seg før ankomst til Norge.

Alle reisende må i utgangspunktet teste seg ved ankomst Norge.

Uvaksinerte og personer uten verifiserbart koronasertifikat må i tillegg teste seg før avreise til Norge, og må i karantene dersom de kommer fra et område med karanteneplikt. Egne regler gjelder for reisende fra Sør-Afrika og omkringliggende land i forbindelse med omikron-varianten.

Se innreise til Norge for unntak.

Kollektivtransport/taxi

Anbefales å unngå bruk av kollektivtrafikk for å komme seg til arrangement. Krav om munnbind dersom man ikke kan holde 1m avstand. I taxi er det påbud om bruk av munnbind for både passasjer og sjåfør.

Butikker/kjøpesentre

Krav om munnbind dersom man ikke kan holde 1m avstand.

**Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.

Varemesser, midlertidige markeder o.l

Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.

**Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift.

Restauranter, kafeer og uteliv

 • Skjenkestopp
 • Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1m avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som normalt innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1m (f.eks dansing).
 • Serveringsstedet skal sørge for smittevernet, men du må også passe på at dere ikke er for mange.
 • Krav om munnbind der det ikke er mulig å holde meteren, unntak mens man sitter ved bordet.
 • Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.

Arrangementer

Begrens sosiale sammenkomster og arrangementer du deltar på.

Se spørsmål om arrangementer og private sammenkomster for råd og regler. Her er noen hovedpunkter:

Regler ved gjennomføring av arrangementer innendørs og utendørs:

Skjenkestopp. Arrangør skal bl.a. sørge for at alle kan holde minst 1m avstand til andre som ikke er i samme husstand el tilsvarende nære.

Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler:

Innendørs: Maks 20 personer, maks 50 personer ved minnestund.

Utendørs: Maks 50 personer.

Munnbindpåbud.

Offentlige arrangementer innendørs:

Uten faste tilviste plasser: Maks 20 personer.

Med faste tilviste plasser: Maks 50 personer.

Munnbindpåbud.

Offentlig arrangementer utendørs:

Uten faste tilviste plasser: Maks 100 personer.

Med faste tilviste plasser: 200 personer x 3.

Munnbind anbefales.

Skoler, barnehager og SFO

Gult nivå i barnehager og barne- og ungdomsskoler, må ha beredskap for rask overgang til rødt nivå. Det kan arrangeres sammenkomster i barnehage/barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.

Rødt nivå på videregående skoler og for voksenopplæring.

Arbeidsliv

Arbeidsgivere pålegges å sørge for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.

Anbefaling om 1m avstand og bruk av munnbind om ikke mulig å holde avstand.

Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet.

Idretts- og fritidsaktiviteter

Bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig for alle aldergrupper.

Barn og unge under 20 år:

Barn til og med ungdomsskole: Utendørs anbefales gruppestørrelse etter nivå i trafikklysmodellen i skolen. Innendørs anbefales gruppestørrelse på maks 20 personer eller etter klasse/kohort.

For barn/unge som er ferdig med ungdomsskolen anbefales gruppestørrelse på maks 20 personer, og i tillegg bør denne aldersgruppen holde meteren også ved gjennomføring av fritidsaktiviteter.

Egne anbefalinger for idrettsarrangementer for barn og unge utendørs, se regjeringen.no/arrangementer.

Voksne over 20 år:

Innendørs: Anbefales utsatt/avlyst.

Utendørs: Anbefalt maks 20 personer og 1m avstand.

Toppidrett kan gjennomføres tilnærmet som normalt innenfor rammen av de nye smitteverntiltakene.

Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng

Holdes kun åpent for:

 • Individuell trening, krav om 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
 • Skolesvømming, svømmekurs, svømmetrening, konkurransesvømming med arrangør.
 • Rehabilitering og opptrening individuelt / i mindre grupper med arrangør.
 • Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

**Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift. Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.

Treningssentre kan ha gruppetrening utendørs med maks 20 personer og minst 1 m avstand mellom de som er til stede.

Høyere utdanning

Krav om å tilrettelegge for digital undervisning, ferdighetstrening og eksamen så langt det er mulig.

Biblioteker, museer

Krav om munnbind dersom man ikke kan holde 1m avstand.

**Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift.

Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller o.l

Skal holde stengt.

Frisør, hudpleier o.l

Krav om munnbind dersom man ikke kan holde 1m avstand. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for kunden i situasjoner der det ikke er praktisk mulig å bruke munnbind.

Karantene

Felles regler for isolasjon og smittekarantene uavhengig av virusvariant. Se detaljer på smittekarantene og isolasjon – spørsmål og svar.

**Smittevernfaglig forsvarlig drift:

Sørge for at det er mulig å holde minst 1m avstand, rutiner for god hygiene og renhold, fastsette hvor mange som maks kan være i lokalene og sørge for at dette blir overholdt.

Registrere opplysninger til gjester (unntak for bibliotek, butikker/kjøpsentre).

Oppdatert 23. desember kl. 11:31:

Presisering rundt gruppestørrelser for barn og unge under 20 år, under punktet om Idretts- og fritidsaktiviteter.


Oppdatert 17. desember kl. 11:40:

Lagt til nytt kulepunkt om gruppetrening utendørs, og punktet om personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp under anbefaling om sosial kontakt er justert.

(Kilde: regjeringen.no)