Ordfører Anne Berit Lein og kommuneoverlege Sunniva Rognerud takker alle innbyggere for innsatsen til nå - og ber alle fortsatt holde ut.
- Nå er det 15 dager siden det siste smittetilfellet i Steinkjer. Med den gode meldingen sier vi god helg til alle i Steinkjer!

Når det gjelder vaksineringen i Steinkjer, sier de at den går veldig bra. Status for Steinkjer kommune per 12. februar er følgende:

?

Vi har så langt i år gitt 1540 personer 1. dose og 339 personer har også fått 2. dose.

?

Alle på sykehjem som så langt kan og vil ta vaksinen, er nå fullvaksinerte. Dette utgjør 96 % av alle sykehjemsbeboere.

?

Så godt som alle over 85 år som kan og vil ta vaksinen, har fått første dose.

?

I tillegg er vi godt i gang med gruppen 75-84 år, og i løpet av kommende uke har halvparten i den aldersgruppen fått 1. dose.

?

172 helsepersonell har fått 1. dose, og 44 stykker har også fått 2. dose.

?

Neste uke skal pasienter ved legekontorene Elvebredden, Sjøsia og Malm vaksineres med 2. dose, og pasienter ved legekontorene Høvdinggården, Fyrgata, Sannan og Mære vaksineres med 1. dose.