100-tusenvis av stein må fjernes om ikke lenge

Er det noen som har bruk for mye stein?