Ifølge kommunen vil kommuneoverlegen holde et øye med de tallene som kommer inn. Hun vil gi beskjed ved behov. I uke 6 hadde kommunen totalt 1474 smittede. Det varierte mellom 153 og 304 per dag.

Aldersfordelingen var som følger:

0-5 år: 76,

6-12 år: 281,

13-19 år: 279,

20-39 år: 403,

40-59 år: 349,

60-79 år: 81,

80 år + : 4.

Dette vil si at i løpet av de tre siste ukene har minst 11,5 prosent av Steinkjer sine innbyggere blitt smittet.