1,2 millioner til tiltak for sårbare eldre i Steinkjer

33,7 millioner av regjeringens tiltakspakke på 400 mill. kroner går til tiltak i Trøndelag. To tiltak i Steinkjer får tilskudd og Malm pensjonistlag for penger til julebord og månedlig treff.